Poskytujeme právne poradenstvo medzinárodným a domácim klientom v celom spektre právnych služieb (obchodné právo, občianske právo, pracovné právo, verejné právo).Ťažisko právneho poradenstva spočíva najmä v príprave právnych dokumentov v oblasti civilného práva, kompletnom právnom servise v oblasti podnikateľskej činnosti klientov a v uplatňovaní nárokov klientov v súdnych konaniach. Rovnako vieme zabezpečiť komplexný právny servis na celom území Slovenska.

Spolupracujeme s advokátmi z jednotlivých krajov v Slovenskej republike, s partnermi v Českej republike, vo Švajčiarsku, v Luxembursku a v USA, ako aj s odborníkmi z iných oblastí (daňové poradenstvo, účtovníctvo, oceňovanie majetku a nehnuteľností, audítorstvo).

Naša advokátska kancelária verita, s.r.o. je pripravená poskytnúť Vám právne služby v čo najširšom možnom rozsahu a zastupovať Vás aj vo všetkých ostatných oblastiach súkromného a verejného práva.

Personálne obsadenie:

  • JUDr. Jozef Novák /advokát/
  • Mgr. Zuzana Joštová /advokátsky koncipient/